anafang
Band I, Spalte 225
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

anafang m. a-St. Anfang, Beginn, bes.
rheinfrk. Anfassen (mhd. mndd. an[e]vanc;
mndl. aenvanc; afries. on[e]feng; ae. onfang;
anord. áfang[i]). S. ana, fâhan. Ahd. Wb. I,
417 f.
; Schützeichel³ 6; Starck-Wells 25.

Information

Band I, Spalte 225

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: