antreitî, -în
Band I, Spalte 285
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

antreitî, -în f. īn-St. s. antreita.

Information

Band I, Spalte 285

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: