bachweida
Band I, Spalte 419
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bachweida s. bahweiga, bakweiga f. ō- (n-)St.

Information

Band I, Spalte 419

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: