bian
Band II, Spalte 6
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bianAWB m. a-St. s. bîna f. ō- (oder n-)St.

Information

Band II, Spalte 6

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: