billilîn
Band II, Spalte 65
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

billilîn n. a-St. (Dimin.bildung), nur Gl.
3, 506, 27: Pille, pilula. S. bellilîn (hier mit i
statt e in Anlehnung an lat. pilula). Ahd. Wb.
I, 1054 f.
; Splett, Ahd. Wb. I, 39; Starck-Wells
55.

Information

Band II, Spalte 65

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: