biroubôtî
Band II, Spalte 101
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

biroubôtî f. īn-St., nur Gl. 1, 805, 57 (10.
11. Jh.): Beraubung, exspoliatio. S. biroubôn,
-ôt. Zur Bildung vgl. Wilmanns, Dt. Gr. II
§ 261 Anm. Splett, Ahd. Wb. I, 768; Starck-
Wells 58.

Information

Band II, Spalte 101

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: