biskoffên
Band II, Spalte 113
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

biskoffên s. biskoffên sw. v. III.

Information

Band II, Spalte 113

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)