dûfar
Band II, Spalte 838
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

dûfar s. tûfar adj. dûfarlîh s. tûfarlîh.

Information

Band II, Spalte 838

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: