duruhfullen
Band II, Spalte 883
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

duruhfullen s. duruhfullen sw. v. I. duruh-
gân, -gangan s. duruhgangan red. v.

Information

Band II, Spalte 883

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)