firflohtan
Band III, Spalte 404
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firflohtan s. firflohtan f. īn-St.

Information

Band III, Spalte 404

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: