framano
Band III, Spalte 516
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

framano m. n-St., nur Gl. 1, 63, 19 (9. Jh.):
Verächter, contemptor. S. fra, manôn. Vgl.
firmano, firmanôn. Ahd. Wb. III, 1214;
Splett, Ahd. Wb. I, 597; Köbler, Wb. d. ahd.
Spr. 323; Starck-Wells 175; Schützeichel,
Glossenwortschatz III, 282.

Information

Band III, Spalte 516

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: