frouwîg
Band III, Spalte 599
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

frouwîgAWB adj., nur Notker, W. Ps.: frohlok-
kend, repletus, exsultatio?
. S. frô², -îg. Ahd.
Wb.
III, 1293
.

Information

Band III, Spalte 599

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: