furisprâchôn
Band III, Spalte 669
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

furisprâchôn s. furisprâchôn sw. v. II. furi-
sprechan s. furisprechan st. v. IV.

Information

Band III, Spalte 669

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)