gifazzôd
Band III, Spalte 95
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gifazzôd(?) s. gifazzôd m. a-St. fazzôn¹
sw. v. II s. faz n. a-St.

Information

Band III, Spalte 95

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)