gihôrsam
Band IV, Spalte 1155
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gihôrsam s. gihôrsam adj. unhôrsam
s. unhôrsam adj. gihôrsama f. ō-St. s.
gihôrsamî f. īn-St.

Information

Band IV, Spalte 1155

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)