gilâ(w)en
Band V, Spalte 1064
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gi(w)enAWB nur bei O: verraten. Ahd.
Wb.
5, 652
; Splett, Ahd. Wb. 1, 517; Köbler,
Wb. d. ahd. Spr. 406; Schützeichel⁷ 193.

Information

Band V, Spalte 1064

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: