gilernên
Band IV, Spalte 298
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gilernên s. gilernên sw. v. III. gilesan
s. gilesan st. v. V. gilezzen s. gilezzen sw. v.
I.

Information

Band IV, Spalte 298

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)