giwizzên
Band IV, Spalte 454
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

giwizzên s. giwizzên sw. v. III.

Information

Band IV, Spalte 454

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)