grunzîg
Band IV, Spalte 662
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

grunzîg adj., nur in Gl. 2,61,59 (Mitte
des 10. Jh.s): grollend; torvus (ält. nhd.
grunzig). S. grunzen, -îg. Ahd. Wb. 4, 453;
Splett, Ahd. Wb. 1, 329; Köbler, Wb. d. ahd.
Spr. 496; Schützeichel⁶ 141; Starck-Wells
820; Schützeichel, Glossenwortschatz 4, 67.

Information

Band IV, Spalte 662

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: