intraffôn
Band V, Spalte 129
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

intraffôn s. intraffôn sw.v. II. intra-
gan s. intragan st.v. VI. intrachôn s. intra-
chôn
sw.v. II. intrâtan s. intrâtan red.v.
intredinôn s. intredinôn sw.v. II. intregilôn
s. intregilôn sw.v. II. intrerten s. intrerten
sw.v. I.

Information

Band V, Spalte 129

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)