anagisiht
Volume I, Column 228
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

anagisiht f. i-St., Alem. Glauben, Williram:
das Anschauen; Angesicht (mhd. angesiht). S.
ana, gisiht. Ahd. Wb. I, 428.

Information

Volume I, Column 228

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)

Lemma: