irquellen
Volume V, Column 179
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

irquellen s. irquellen sw.v. I. irque-
man s. irqueman st.v. IV.

Information

Volume V, Column 179

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)