anasagên
Band I, Spalte 233
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

anasagên sw.v. s. sagên.

Information

Band I, Spalte 233

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: