anastechan
Band I, Spalte 236
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

anastechanAWB st.v. s. stechan. anasteckônAWB sw.v.
s. steckôn. anastênAWB an.v. s. stên, stân. ana-
stepfenAWB
sw.v. s. stepfen.

Information

Band I, Spalte 236

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: