anawatên
Band I, Spalte 238
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

anawatên sw.v. s. watên. anawellan st.v. s.
wellan. anawenten sw.v. s. wenten.

Information

Band I, Spalte 238

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: