*benkôn
Band I, Spalte 541
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

*benkôn s. *benken (?) sw.v. I(?).

Information

Band I, Spalte 541

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: