abwartên
Band I, Spalte 37
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

abwartên adv., abwert adj., abwertî f. īn-St.,
abwertîg adj., abwurtîg adj. abwart.

Information

Band I, Spalte 37

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)