agiwis(so)
Band I, Spalte 93
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

agiwis(so) adv. s. agawisfirinri.

Information

Band I, Spalte 93

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: