antlingen
Band V, Spalte 1315
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

antlingen s. antlingen sw.v. I.

Information

Band V, Spalte 1315

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)