bîstantri
Band II, Spalte 122
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bîstantriAWB m. ja-St., nur Gl. 2, 34, 34
(12. Jh.): Krieger, bellator. S. stantan, -ri.
Ahd. Wb. I, 1128; Splett, Ahd. Wb. I, 925;
Starck-Wells 60.

Information

Band II, Spalte 122

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: