badgigarwi
Band I, Spalte 425
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

badgigarwi s. badagigarawi n. ja-St.

Information

Band I, Spalte 425

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: