*barrez(z)enti
Band I, Spalte 486
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

*barrez(z)enti adj. (part. präs.), nur Gl. 2, 16,
38 parcentiv: grollend, haßerfüllt, rancidus.
Vgl. barrênti. bar(re)z(z)unga f. ō-St., dreimal
in Gl.: (unbeugsamer) Haß, rancor. Vgl. bar-
runga. S. bar2 und -azzen. Ahd. Wb. I, 826;
Starck-Wells 43.

Information

Band I, Spalte 486

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: