bigripfen
Band IV, Spalte 639
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bigripfen sw. v. I (?) s. bigriffôn sw. v.
II (?).

Information

Band IV, Spalte 639

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)