bihtære
Band II, Spalte 40
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bihtære s. bgihtri m. ja-St. bihte s. b-
gihta
f. ō-St. bihtgri s. bgihtigri m. ja-St.

Information

Band II, Spalte 40

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: