bîkunft
Band V, Spalte 883
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

kunft s. bîkunft f. i-St.

Information

Band V, Spalte 883

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Referenziert in: