birechanôn
Band II, Spalte 96
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

birechanôn s. birechanôn sw. v. II. biredi-
nôn s. biredinôn sw. v. II. birefsen s. birefsen
sw. v. I. bireganôn s. bireganôn sw. v. II. bi-
reifen s. bireifen sw. v. I. birenkit s. birenken
sw. v. I. birenten s. birenten sw. v. I. biresten
s. biresten sw. v. I.

Information

Band II, Spalte 96

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)