bistumbalen
Band II, Spalte 123
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bistumbalen s. bistumbalen sw. v. I. bi-
stumbalôn s. bistumbalôn sw. v. II.

Information

Band II, Spalte 123

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)