einkunni
Band V, Spalte 894
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

einkunni s. einkunni adj. ja-St. gi-
kunni s. gikunni n. ja-St. gikunni s. gikunni
adj. ja-St.

Information

Band V, Spalte 894

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)