firnî
Band III, Spalte 301
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firnîAWBAWB f. īn-St., nur Notker, Ps., W. Ps.: ho-
hes Alter, vetustas
. S. firni. Ahd. Wb. III,
912
; Splett, Ahd. Wb. I, 238; Köbler, Wb. d.
ahd. Spr. 282; Schützeichel⁵ 135.

Information

Band III, Spalte 301

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: