gifallan
Band IV, Spalte 245
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gifallan s. gifallan red. v. gifallôn s.
gifallôn sw. v. II. gifalskôn s. gifalskôn
sw. v. II.

Information

Band IV, Spalte 245

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)