gifalscôtî
Band III, Spalte 44
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gifalscôtî s. gifalskôtî f. īn-St. bifaltunga s.
bifaldunga f. ō-St.

Information

Band III, Spalte 44

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: