gigeban
Band IV, Spalte 265
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gigeban s. gigeban st. v. V. gigên s.
gigên anom. v. gigenzen s. gigenzen sw. v.
I. gigerôn s. gigerôn sw. v. II.

Information

Band IV, Spalte 265

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)