gihasanita
Band IV, Spalte 865
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gihasanita s. gihasanita f. ō-St. giha-
sanitî s. gihasanitî f. īn-St.

Information

Band IV, Spalte 865

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)