gikôsôn
Band IV, Spalte 291
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gikôsôn s. gikôsôn sw. v. II. gikoufen
s. gikoufen sw. v. I. gikouwarôn s. gikou-
warôn
sw. v. II. gikreftgôn s. gikreftgôn
sw. v. II. gikripfen s. gikripfen sw. v. I.

Information

Band IV, Spalte 291

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)