ingaganwerfan
Band V, Spalte 89
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

ingaganwerfan s. ingaganwerfan st.v.
III. ingân an.v. s. ingangan red.v.

Information

Band V, Spalte 89

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)