kersa
Band V, Spalte 490
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

kersa s. kirsa f. ōn-St. kersiberi s.
kirsiberi n. ja-St. kers(i)boum s. kirs(i)-
boum
m. a-St.

Information

Band V, Spalte 490

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)