*firlôsri
Band V, Spalte 1442
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

*firlôsri s. flôsri m. ja-St. gifir-
lôsri s. gifirlôsri m. ja-St. irlôsri, urlô-
sri s. irlôsri, urlôsri m. ja-St. ubarlôsri
s. ubarlôsri m. ja-St.

Information

Band V, Spalte 1442

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)