gifelsken
Band IV, Spalte 250
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gifelsken sw. v. I s. falskôn sw. v. II.

Information

Band IV, Spalte 250

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)