gihevgôn
Band IV, Spalte 271
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gihevgôn s. gihevgôn sw. v. II. gi-
heften s. giheften sw. v. I.

Information

Band IV, Spalte 271

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)